Các Em Ấu Nhi

Tuần Đại Phúc Giáo Xứ tại Cao Thái: Chúc Lành Cho Các Bà Mẹ Mang Thai Và Các Em Ấu Nhi

Sáng thứ 5, vào lúc 8g00 sáng trong Tuần Đại Phúc, quý cha đã có nghi thức chúc lành cho các bà mẹ mang thai và các em ấu nhi. Chúa đến đem tình thương và ...