Chống lại nạn thực dân kinh tế

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (24.01.2018) hằng tuần: Chống lại nạn thực dân kinh tế, ý thức hệ và gian tham hối lộ

Như quý vị đã biết ĐTC mới công du hai nước Chile và Perù về chiều thứ hai vừa qua, vì thế trong buổi tiếp kiên chung hơn 15.000 tín hữu  và du khách hành ...