Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI

Toà Thánh công bố toàn văn lá thư của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô XVI gởi cho Đức Ông Dario Viganò

Vụ tai tiếng liên quan đến lá thư của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 gởi cho Đức Ông Dario Viganò đã lan rộng thành xì-căng-đan rất kinh hoàng. Báo chí gọi là ...

Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ trong Giáo hội vẫn ảnh hưởng mạnh mẽ trong Giáo hội

Công trình của Đức Nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI ngày nay vẫn còn hết sức ý nghĩa, như các buổi hội nghị chuyên đề, các sự kiện, các khóa học đại học, và những cuốn ...