Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (25.10.2017) hằng tuần: Thiên đàng là đích điểm niềm hy vọng Kitô giáo

 VATICAN. Trong buổi tiếp kiến chung 40 ngàn tín hữu hành hương sáng ngày 25-10-2016, ĐTC đã trình bày về thiên đàng như mục tiêu niềm hy vọng Kitô giáo. Thiên đàng là đích điểm niềm ...