Giải Đáp Thắc Mắc

Giải Đáp: NGUYÊN TỘI - CỨU RỖI - TRẺ EM

Hỏi: Con kính chào Cha! Hôm nay con có chút thắc mắc muốn hỏi Cha về đạo Công giáo của mình. Xin làm phiền Cha vui lòng chỉ bảo cho con biết. Chả là một thằng ...