khôn ngoan

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng (07.12.2017): Người khôn ngoan thi hành ý Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,21-27) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết