khôn ngoan

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng (07.12.2017): Người khôn ngoan thi hành ý Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,21-27) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không phải tất cả những ai nói với Ta: 'Lạy Chúa, lạy Chúa!', là được vào ...