Mỗi tín hữu

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (27.08.2017) với Đức Thánh Cha: Mỗi tín hữu là một viên đá nhỏ sống động hũu ích trong toà nhà Giáo Hội.

Chúng ta tất cả là các viên đá nhỏ, nhưng trong tay Chúa Giêsu chúng trở thành quý báu, hữu ích, vì được Ngài nhìn với sự dịu hiền to lớn và biến chúng ta ...