Nhân Đức Tiết Độ

Thần học về Thân xác của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - Bài 126: Đức Tiết Độ Phát Triển Sự Hiệp Thông Ngôi Vị Giữa Người Nam Và Người Nữ

CXXVI: ĐỨC TIẾT ĐỘ PHÁT TRIỂN SỰ HIỆP THÔNG NGÔI VỊ GIỮA NGƯỜI NAM VÀ NGƯỜI NỮ (Ngày 7 tháng 11 năm 1984) 1. Chúng ta tiếp tục phân tích đức tiết độ dưới ánh sáng của đạo lí ...

Thần học về Thân xác của Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II - Bài 125: Nhân Đức Tiết Độ Gắn Liền Với Toàn Thể Linh Đạo Hôn Nhân

CXXV: NHÂN ĐỨC TIẾT ĐỘ GẮN LIỀN VỚI TOÀN THỂ LINH ĐẠO HÔN NHÂN (Ngày 31 tháng 10 năm 1984) *** 1. Chúng ta tiếp tục phân tích đức tiết độ dưới ánh sáng của giáo huấn của Thông ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết