Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

Suy Niệm Thứ Ba Tuần IV Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 5, 1-3a. 5-16 Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêru-salem. Tại Giêrusalem, gần cửa "Chiên", có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm ...