Suy Niệm Thứ Năm Sau Thứ Tư Lễ Tro

Suy Niệm Thứ Năm Sau Lễ Tro

Lời Chúa: Lc 9, 22-25 Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ...