Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 7, 1-2. 10. 25-30 Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do-thái đang tìm giết Người. Lúc đó gần đến lễ ...