suy niệm Tin Mừng

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên (25.05.2018):Thiên Chúa không li dị con người.

Phúc Âm: Mc 10, 1-12 "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên (24.05.2018): Thà mất mà được còn hơn không!

Phúc Âm: Mc 9, 41-50 "Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên (23.05.2018): Ai là người thuộc nhóm chúng ta.

Phúc Âm: Mc 9, 38-39 "Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên (22.05.2018): Chọn lựa căn bản

Phúc Âm: Mc 9, 29-36 "Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên (21.05.2018): Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.

Phúc Âm: Ga 19, 25-27 Này là Con Bà. Này là Mẹ con. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy,  25 đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người,  cùng với chị mẹ Người là bà Maria, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên (21.05.2018): Kiên trì đấu tranh

Phúc Âm: Mc 9: 14-29 “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Năm B (20.05.2018): Chúa Thánh Thần là Đấng bảo trợ Giáo Hội

Phúc Âm: Ga 20, 19-23 "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh (19.05.2018): Số phận Gioan

Phúc Âm: Ga 21, 20-25 "Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh (18.05.2018): Chúa báo phúc tử đạo cho Phêrô

Phúc Âm: Ga 21, 15-19 "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh (17.05.2018): Cầu cho hiệp nhất

Phúc Âm: Ga 17, 20-26 "Xin cho chúng nên một". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng ...