suy niệm Tin Mừng

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XII Mùa Thường Niên (26.06.2017): Ðừng xét đoán.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 7,1-5) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XII Mùa Thường Niên (25.06.2017): Can đảm - Trung thành.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,26-33) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XI Mùa Thường Niên (24.06.2017): Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1, 57- 66,80) Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017) - Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Lòng Thương Xót của Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 15, 3-7). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: “Ai trong các ông có một trăm con ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (23.06.2017): Hai tư tế.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,19-23) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên (22.06.2017): Kinh Lạy Cha.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,7-15) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên (21.06.2017): Các việc đạo đức.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,1-6.16-18) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (20.06.2017): Yêu thương kẻ thù.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,43-48) Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù". Còn Ta, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (19.06.2017): Ðừng báo thù.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5,38-42) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: "Mắt đền mắt, răng đền răng". Còn Thầy, Thầy bảo các con: ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa (18.06.2017): Tấm bánh tình yêu.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 51-59) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời ...