Thánh Lễ của ĐTC tại Huanchaco

Đức Thánh Cha tông du Peru - 400.000 tín hữu tham dự Thánh Lễ với Đức Thánh Cha tại Huanchaco

 HUANCHACO. Sáng ngày 20-1-2018, 400 ngàn tín hữu ở miền bắc Peru đã tham dự thánh lễ với ĐTC tại Huanchaco và ngài kêu gọi chống lại các thứ ”bão tố” trong cuộc sống. ĐTC Phanxicô ...