Thế giới không có tình yêu thương

Đức Thánh Cha tiếp kiến thứ Tư (14.06.2017) hằng tuần: Thế giới không có tình yêu thương là một hoả ngục.

Một thế giới không có tình yêu thương và sự chú ý săn sóc của con người đối với nhau là một hoả ngục, chứ không phải là một thế giới nhân bản. Thiên Chúa ...