Thông truyền đức tin bằng ngôn ngữ của Gia đình

Đức Thánh Cha Phanxicô: Thông truyền đức tin bằng ngôn ngữ của Gia đình

Chúa Nhật 07/01/2018, tại Nhà nguyện Sistine Đức Thánh Cha Phanxicô đã rửa tội cho 30 em bé là con của các nhân viên làm việc cho Tòa thánh Vatican. Ngài nhắn nhủ rằng các ...