Tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh (19.05.2018): Số phận Gioan

Phúc Âm: Ga 21, 20-25 "Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Phêrô quay lại, thấy môn đệ Chúa Giêsu yêu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VII Phục Sinh (18.05.2018): Chúa báo phúc tử đạo cho Phêrô

Phúc Âm: Ga 21, 15-19 "Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các môn đệ, Người dùng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh (17.05.2018): Cầu cho hiệp nhất

Phúc Âm: Ga 17, 20-26 "Xin cho chúng nên một". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VII Phục Sinh (16.05.2018): Thánh trong chân lý

Phúc Âm: Ga 17, 11b-19 "Ðể chúng được nên một như Ta". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: "Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh (15.05.2018): Cầu nguyện cho mình và môn đệ

Phúc Âm: Ga 17, 1-11a "Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: "Lạy Cha, giờ đã đến, xin ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Phục Sinh (14.05.2018): Lễ Kính Thánh Matthia, Tông đồ

Phúc Âm: Ga 15, 9-17 "Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VII Phục Sinh, Năm B (13.05.2018): Lễ Chúa Thăng Thiên

Phúc Âm: Mc 16,15-20 "Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông: ...