Tuần X Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (16.06.2018): Có thì nói có

Phúc Âm: Mt 5, 33-37 "Thầy bảo các con: đừng thề chi cả". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (15.06.2018): Chớ ngoại tình, đừng li dị

Phúc Âm: Mt 5, 27-32 "Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên (14.06.2018): Sự thánh thiện đích thực.

Phúc Âm: Mt 5, 20-26 "Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần X Mùa Thường Niên (13.06.2018): Lễ nhớ Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh *

Phúc Âm: Mt 5, 17-19 "Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Thầy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên (12.06.2018): Muối và ánh sáng

Phúc Âm: Mt 5, 13-16 "Các con là sự sáng thế gian". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần X Mùa Thường Niên (11.06.2018): Lễ nhớ Thánh Banaba, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 10, 7-13 "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần X Mùa Thường Niên, Năm B (10.06.2018): Hạnh phúc là thành viên trong gia đình Chúa

Phúc Âm: Mc 3, 20-35 “Xatan đã tận số”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến, nên Người và các ...