Tuần XIV Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên (14.07.2018): Đồng hình đồng dạng với Chúa.

Phúc Âm: Mt 10, 24-33 "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên (13.07.2018): Có Chúa đồng hành.

Phúc Âm: Mt 10, 16-23 "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên (12.07.2018): Phác họa người Tông Đồ của Chúa.

Phúc Âm: Mt 10, 7-15 "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên (11.07.2018): Lễ nhớ Thánh Bênêđictô, Viện phụ

Phúc Âm: Mt 10, 1-7 "Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên (10.07.2018): Sứ mệnh được Chúa sai đi

Phúc Âm: Mt 9, 32-38 "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (09.07.2018): Sự can đảm và lòng kiên nhẫn.

Phúc Âm: Mt 9, 18-26 "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XIV Mùa Thường Niên, Năm B (08.07.2018): Bụt nhà không thiêng

Phúc Âm: Mc 6, 1-6 "Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ ...