Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên (14.10.2017): Cưu mang Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,27-28) Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên (13.10.2017): Nương tựa vào Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,15-26) Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên (12.10.2017): Hiệu lực của lời cầu nguyện

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,5-13) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên (11.10.2017): Kinh Lạy Cha

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,1-4) Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên (10.10.2017): Lắng nghe và chiêm niệm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,38-42) Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên (09.10.2017): Người Samaritanô nhân hậu

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,25-37) Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên, Năm A (08.10.2017): Dù con người bất trung, Thiên Chúa vẫn một lòng trung tín

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 21, 33-43) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ ...