Tuần XXVII Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên (13.10.2018): Cưu mang Lời và làm cho Lời được lớn lên

Phúc Âm: Lc 11, 27-28 "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên (12.10.2018): Con đường dẫn tới sự hiệp nhất

Phúc Âm: Lc 11, 15-26 "Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, (lúc Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên (11.10.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng*

Phúc Âm: Lc 11, 5-13 "Các con hãy xin thì sẽ được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên (10.10.2018): Chúa dạy cách cầu nguyện.

Phúc Âm: Lc 11, 1-4 "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên (09.10.2018): Giữ đạo và sống đạo

Phúc Âm: Lc 10, 38-42 "Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên (08.10.2018): Mỗi ngày nên giống Chúa hơn

Phúc Âm: Lc 10, 25-37 "Ai là anh em của tôi?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVII Mùa Thường Niên, Năm B (07.10.2018): Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lễ trọng

Phúc Âm: Lc 1, 26-38 "Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên (14.10.2017): Cưu mang Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,27-28) Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên (13.10.2017): Nương tựa vào Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,15-26) Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: "Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ". Mấy kẻ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên (12.10.2017): Hiệu lực của lời cầu nguyện

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,5-13) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: ...