Thánh lễ Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn 15/03/2018

Thứ Năm, 15-03-2018 | 17:57:19

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêment: Hướng dẫn: Cha Anphong Trần Ngọc Hướng

– 18g00: Thánh lễ đồng tế với chủ đề: “Thánh Clêmentê, vị chứng nhân trung thành của Chúa Cứu Thế giữa một thế giới bị tổn thương.”

Chủ tế Thánh lễ: Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích

Giảng lễ: Cha Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh


Dưới đây là những hình ảnh trong Thánh lễ Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer :


TTMV – DCCT
Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184