Thánh lễ Mừng Kính Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.

Thứ Năm, 15-03-2018 | 17:57:19

– 17g30: Cầu nguyện với Thánh Clêment: Hướng dẫn: Cha Anphong Trần Ngọc Hướng

– 18g00: Thánh lễ đồng tế với chủ đề: “Thánh Clêmentê, vị chứng nhân trung thành của Chúa Cứu Thế giữa một thế giới bị tổn thương.”

Chủ tế Thánh lễ: Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích cùng đông đảo quý cha DCCT và quý cha khách tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.


Dưới đây là những hình ảnh trong Thánh lễ Mừng lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer :


TTMV – DCCT
Truyền Thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm