THÔNG BÁO: CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG TẠM NGHỈ

Thứ Sáu, 07-05-2021 | 17:14:21

THÔNG BÁO

TẤT CẢ CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG

SẼ TẠM NGHỈ

TỪ CHÚA NHẬT (09/05/2021)

CHO TỚI KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI TRÊN TRANG:

 

–> Nhấn để chuyển tiếp đến thông báo của Giáo lý Hôn Nhân

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết