THÔNG BÁO: KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 06/09/2023)

Thứ Năm, 07-09-2023 | 15:15:14

KHAI GIẢNG LỚP DỰ TÒNG

GX. ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP, 38 KỲ ĐỒNG P9 Q3

 

 LỚP THỨ 2 & THỨ 4 (18H30 – 20H30) 

    – KHAI GIẢNG: LÚC 18H00, THỨ 2, NGÀY 18/09/2023 TẠI LẦU 2

    – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/aWRgXtfmx1CWnJgu5

 

LỚP THỨ 7 & CHÚA NHẬT  (15H THỨ 7 & 8H CN)

     – KHAI GIẢNG: LÚC 15H00, THỨ 7, NGÀY 07/10/2023 TẠI LẦU 2

     – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/VMfWvNyHSqmBjUYZ9

 

LỚP THỨ 3 & THỨ 5 (18H30 – 20H30)

     – KHAI GIẢNG: LÚC 18H00, THỨ 3, NGÀY 24/10/2023 TẠI LẦU 2

     – LINK ĐĂNG KÝ: https://forms.gle/GftRMZMPrk6wkst96

— THỜI GIAN HỌC KHOẢNG 3 THÁNG —

(KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC) 

*** LƯU Ý: Mang theo 2 tấm hình 3×4, đi sớm 30 phút để làm phiếu thông tin cá nhân. Nếu không đăng ký được thì hôm khai giảng lên đăng ký luôn tại Lầu 2 ***