THÔNG BÁO: MỞ LẠI LỚP CŨ GIÁO LÝ DỰ TÒNG (CẬP NHẬT 18/10/2021)

Thứ Hai, 18-10-2021 | 16:13:20

1. LỚP HỌC THỨ 2-4

           Khai Giảng: THỨ 2, 25/10/2021

            Thời gian học: từ 18h45 – 20g45

            Ghi danh tại đường dẫn: https://forms.gle/wKbQXjdpWnvCWdee8

 

 

 

2. LỚP CHIỀU THỨ 7 VÀ SÁNG CHÚA NHẬT

            Khai Giảng: THỨ 7, 23/10/2021

            Thời gian học: – THỨ 7: 15h15 – 17g30 

                                      – CHỦ NHẬT: 8h00 – 10h30

             Ghi danh lúc tại đường dẫn: https://forms.gle/t3tMcUwgbQVUBgaT6

 

 

3. LỚP HỌC THỨ 3-5 (A)

            Khai Giảng: THỨ 3, 26/10/2021

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Ghi danh lúc tại đường dẫn: https://forms.gle/VTLHtUujbTpzMTpW9

 

 

4. LỚP HỌC THỨ 3-5 (B)

            Khai Giảng: THỨ 3, 26/10/2021

             Thời gian học: 18h45 – 20g45

             Ghi danh lúc tại đường dẫn: https://forms.gle/kN7ZYxDsn4pMwxYj7

            

        

KHÔNG CÓ LỚP CẤP TỐC

     * Lưu ý: Cần có chứng nhận tiêm vaccine 2 mũi + giấy xét nghiệm âm tính

             

 Gx. Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P9, Q3, Tp. Hồ Chí Minh

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết