Thông báo: Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 08 - 2018

Chúa Nhật, 29-07-2018 | 20:29:36


Dưới đây là những hình ảnh trong Thánh lễ Bảo vệ sự sống Tháng 07 – 2018 vừa qua:

  • Sinh hoạt công việc Bảo vệ sự sống:TTMV – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm