Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 3 - 2017

Chúa Nhật, 05-03-2017 | 16:30:53

***

Thánh lễ cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống vào lúc 19g30, thứ Bảy đầu tháng Ba ngày 04.03.2017 vừa qua. Dưới đây một vài hình ảnh được lưu lại trong thánh lễ vừa qua:

Lm. Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R Chủ tế
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R Giảng lễ và Sinh họat BVSS


Sinh họat Bảo Vệ Sự Sống: 

Chúc lành cho thai phụ và thai nhi sau khi thánh lễ kết thúc

TTMV – DCCT

Tags: , ,