Thánh lễ cầu nguyện cho công việc Bảo vệ sự sống - thứ Bảy đầu tháng 9 - 2017

Chúa Nhật, 03-09-2017 | 12:54:43

Thánh lễ cầu nguyện cho công việc bảo vệ sự sống vào lúc 19g30, thứ Bảy đầu tháng Chín, 02.09.2017. Thánh lễ Vọng Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A vừa qua. Cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, C.Ss.R chủ tế, cha Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R giảng lễ và cha Giuse Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R sinh họat BVSS tại nhà nguyện Hiệp Nhất của Trung tâm mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế.


* Dưới đây là những hình ảnh trong thánh lễ cầu cho BVSS tháng 9 vừa qua:

+ Sinh họat Bảo vệ sự sống:

Đây là chứng nhân của BVSS: khi bác sĩ nói với ba mẹ em, em bị Down và khuyên bỏ em đi… nhưng với lòng tin vào sự sống và theo lời khuyên của các cha. Ba mẹ em cầu nguyện thánh Giêrađô. Nay em đã được 3 tuổi, rất hiếu động, tinh nghịch và cùng với ba mẹ năng đi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho BVSS.


TTMV – DCCT

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm