Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (18g00 - 15.08.2017): Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Thứ Ba, 15-08-2017 | 19:48:53

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm