Bữa ăn niềm vui phục vụ người khuyết tật tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (05/12/2020)

Thứ Hai, 07-12-2020 | 14:28:04

         Vào sáng thứ bảy ngày 5 tháng 12 năm 2020, trong tâm tình chia sẻ bác ái, tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã diễn ra Thánh Lễ cũng như bữa ăn niềm vui dành cho những người khuyết tật do Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế dưới sự phụ trách của Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước tổ chức.

           Dưới đây là một số hình ảnh ý nghĩa giúp cộng đoàn gần xa có cái nhìn rõ hơn về chương trình:

    

         

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết