SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (22.04.2017): Chúa hiện ra nhiều lần

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 16,9-15) Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, thì trước hết Người hiện ra với Maria Mađalêna, kẻ đã được Chúa đuổi bảy ...

Saturday in the Octave of Easter (April 22, 2017): Synced to Serve

Today’s Readings: Acts 4:13-21 Ps 118:1,14-21 Mark 16:9-15 www.usccb.org/bible/readings/042117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. When Jesus had risen, early on the first day of the week, he appeared first to Mary Magdalene, out of whom ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (21.04.2017): Chúa hiện ra trên biển hồ Tibêria.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 21,1-14) 1 Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. 2 Ông Si-môn ...

Friday in the Octave of Easter (April 21, 2017): Moving forward into mature spiritual growth

Today's Readings: Acts 4:1-12 Ps 118:1-2, 4, 22-27a John 21:1-14 www.usccb.org/bible/readings/042117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (20.04.2017): Thầy đây đừng sợ!

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 24,36-48) Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế ...

Thursday in the Octave of Easter (April 20, 2017): Growing beyond the need for miracles

Today's Readings: Acts 3:11-26 Ps 8:2ab, 5-9 Luke 24:35-48 www.usccb.org/bible/readings/042017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The disciples of Jesus recounted what had taken place along the way, and how they had come to recognize ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (19.04.2017): Chúa đã sống lại.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 24,13-35) (13) Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem sáu mươi chặng. (14) Họ ...

Wednesday in the Octave of Easter (April 19, 2017): What I have I give to you

Today's Readings: Acts 3:1-10 Ps 105:1-4, 6-9 Luke 24:13-35 www.usccb.org/bible/readings/041917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. That very day, the first day of the week, two of Jesus' disciples were going to a village seven miles ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh (18.04.2017): Tôi đã xem thấy Chúa Phục Sinh.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 20,11-18) 11 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy ...

Tuesday in the Octave of Easter (April 18, 2017): Experiencing heaven on earth

Today's Readings: Acts 2:36-41 Ps 33:4-5, 18-20, 22 John 20:11-18 www.usccb.org/bible/readings/041817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_04_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Mary Magdalene stayed outside the tomb weeping. And as she wept, she bent over into the tomb and saw two ...