TRUNG TÂM MỤC VỤ

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên (23.10.2017): Điều chỉnh hướng đi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,13-21) Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo ...

Monday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (October 23, 2017): Faith and righteousness

Today's Readings: Romans 4:20-25 Luke 1:69-75 (with 68) Luke 12:13-21 (Vào đường dẫn bên dưới để đọc các bài đọc) www.usccb.org/bible/readings/102317.cfm USCCB Podcast of the Readings: (Vào đường dẫn bên dưới để nghe các bài đọc) ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according ...

Tổng Công Hội đã đến hồi kết thúc tại Bali, Indonesia

Vào lúc 16 giờ 50 ngày 18 tháng 10, tại tầng hai của khách sạn Palm Beach, Bali, Cha Michael Brehl đã hỏi các công nghị viên khi họ sẵn sàng bỏ phiếu để kết ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên, Năm A (22.10.2017): Chúa Nhật Truyền Giáo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28, 16-20) Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ...

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 22, 2017): The image engraved on our hearts

Today's Readings: Isaiah 45:1, 4-6 Psalm 96:1, 3-5, 7-10 1 Thessalonians 1:1-5b Matthew 22:15-21 www.usccb.org/bible/readings/102217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in speech.  They sent their disciples ...