Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (22.11.2017): Lễ nhớ Thánh Cêcilia, Trinh nữ - Tử đạo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 19,11-28) Khi ấy, Chúa Giêsu phán thêm một dụ ngôn nữa, vì Người đã đến gần Giêrusalem, mà dân chúng lại cứ tưởng là Nước Thiên Chúa sắp ...

Wednesday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (November 22, 2017): Memorial of Saint Cecilia, Virgin and Martyr

Today's Readings:2 Maccabees 7:1,20-31 Ps 17:1,5-6,8b, 15 Luke 19:11-28 www.usccb.org/bible/readings/112217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. While people were listening to Jesus speak, he proceeded to tell a parable because he was near Jerusalem and they ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (21.11.2017): Lễ nhớ Đức Mẹ Dâng Mình trong Đền Thờ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12, 46-50). Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. ...

Tuesday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (November 21, 2017): Memorial of the Presentation of the Blessed Virgin Mary

Today's Readings: 2 Maccabees 6:18-31 Ps 3:2-7 Luke 19:1-10 www.usccb.org/bible/readings/112117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time Jesus came to Jericho and intended to pass through the town. Now ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (20.11.2017): Sự mù lòa thiêng liêng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18,35-43) Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi ...

Monday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (November 20, 2017): How to be an effective minister of the Gospel

Today's Readings: 1 Maccabees 1:10-15, 41-43, 54-57,62-63 Ps 119: (88)53, 61, 134,150,155,158 Luke 18:35-43 www.usccb.org/bible/readings/112017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus approached Jericho a blind man was sitting by ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên (18.11.2017): Tín thác vào Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18,1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: "Trong thành kia, có ...

Saturday of the Thirty-Second Week in Ordinary Time (November 18, 2017): Entering the Kingdom

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk 18:1-18) Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary.  He said, "There was a judge in a certain town who ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên (17.11.2017): Thực tại cánh chung

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,26-37) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy ...

Friday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (November 17, 2017): Memorial of Saint Elizabeth of Hungary, Religious

Today's Readings: Wisdom 13:1-9 Ps 19:2-5ab Luke 17:26-37 www.usccb.org/bible/readings/111717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "As it was in the days of Noah, so it will be in the ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết