Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần VII Mùa Thường Niên (25.05.2018):Thiên Chúa không li dị con người.

Phúc Âm: Mc 10, 1-12 "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt xứ Giuđêa và miền bên ...

Friday of the Seventh Week in Ordinary Time (May 25, 2018): What are you complaining about?

Today's Readings: James 5:9-12 Ps 103:1-4, 8-9, 11-12 Mark 10:1-12 www.usccb.org/bible/readings/052518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_05_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Jesus came into the district of Judea and across the Jordan. Again crowds gathered around him and, as ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần VII Mùa Thường Niên (24.05.2018): Thà mất mà được còn hơn không!

Phúc Âm: Mc 9, 41-50 "Thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ cả hai tay mà phải vào hoả ngục". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Thursday of the Seventh Week in Ordinary Time (May 24, 2018): What's causing you to sin? Cut it out!

Today's Readings: James 5:1-6 Ps 49:14-20 (with Matt 5:3) Mark 9:41-50 www.usccb.org/bible/readings/052418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_05_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Jesus said to his disciples: "Anyone who gives you a cup of water to drink because ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VII Mùa Thường Niên (23.05.2018): Ai là người thuộc nhóm chúng ta.

Phúc Âm: Mc 9, 38-39 "Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có ...

Wednesday of the Seventh Week in Ordinary Time (May 23, 2018): Do you live in the now or never?

Today's Readings: James 4:13-17 Ps 49:2-3, 6-11 Mark 9:38-40 www.usccb.org/bible/readings/052318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_05_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  John said to Jesus, "Teacher, we saw someone driving out demons in your name, and we tried to prevent him ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VII Mùa Thường Niên (22.05.2018): Chọn lựa căn bản

Phúc Âm: Mc 9, 29-36 "Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ ...

Tuesday of the Seventh Week in Ordinary Time (May 22, 2018): Resisting the devil

Today's Readings: James 4:1-10 Ps 55:7-11a, 23 Mark 9:30-37 www.usccb.org/bible/readings/052218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_05_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark.  Jesus and his disciples left from there and began a journey through Galilee, but he did ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên (21.05.2018): Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh.

Phúc Âm: Ga 19, 25-27 Này là Con Bà. Này là Mẹ con. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Khi ấy,  25 đứng gần thập giá Chúa Giêsu, có mẹ Người,  cùng với chị mẹ Người là bà Maria, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VII Mùa Thường Niên (21.05.2018): Kiên trì đấu tranh

Phúc Âm: Mc 9: 14-29 “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi Ðức Giêsu và ba môn đệ trở lại với các môn ...