Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXXIII Mùa Thường Niên (20.11.2017): Sự mù lòa thiêng liêng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18,35-43) Khi Chúa đến gần thành Giêricô, thì có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Khi nghe tiếng đám đông đi qua, anh liền hỏi ...

Monday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (November 20, 2017): How to be an effective minister of the Gospel

Today's Readings: 1 Maccabees 1:10-15, 41-43, 54-57,62-63 Ps 119: (88)53, 61, 134,150,155,158 Luke 18:35-43 www.usccb.org/bible/readings/112017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus approached Jericho a blind man was sitting by ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXII Mùa Thường Niên (18.11.2017): Tín thác vào Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 18,1-8) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng mà rằng: "Trong thành kia, có ...

Saturday of the Thirty-Second Week in Ordinary Time (November 18, 2017): Entering the Kingdom

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Lk 18:1-18) Jesus told his disciples a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary.  He said, "There was a judge in a certain town who ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXII Mùa Thường Niên (17.11.2017): Thực tại cánh chung

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,26-37) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như sự kiện đã xảy ra thời Noe thế nào, thì trong ngày Con Người cũng xảy ...

Friday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (November 17, 2017): Memorial of Saint Elizabeth of Hungary, Religious

Today's Readings: Wisdom 13:1-9 Ps 19:2-5ab Luke 17:26-37 www.usccb.org/bible/readings/111717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "As it was in the days of Noah, so it will be in the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXII Mùa Thường Niên (16.11.2017): Sống sung mãn giây phút hiện tại

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,20-25) Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu "Khi nào nước Thiên Chúa đến", thì Người đáp lại rằng: "Nước Thiên Chúa không đến để cho ...

Thursday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (November 16, 2017): The spirit that's guided by Wisdom

Today's Readings: Wisdom 7:22b--8:1 Ps 119:89-91,130,135,175 Luke 17:20-25 www.usccb.org/bible/readings/111617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Asked by the Pharisees when the Kingdom of God would come, Jesus said in reply, "The coming of the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXXII Mùa Thường Niên (15.11.2017): Thể hiện của tự do thực sự

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 17,11-19) Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang ...

Wednesday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (November 15, 2017): Taking time at the feet of Jesus

Today's Readings: Wisdom 6:1-11 Ps 82:3-4, 6-7 (with 8a) Luke 17:11-19 www.usccb.org/bible/readings/111517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_11_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. As Jesus continued his journey to Jerusalem, he traveled through Samaria and Galilee. As he ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết