Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên (22.09.2018): Để Lời Chúa được lớn lên.

Phúc Âm: Lc 8, 4-15 "Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có đông dân ...

Saturday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 22, 2018): How to Hear Jesus

Today’s Readings: 1 Corinthians 15:35-37, 42-49 Psalm 56:10-14 Luke 8:4-15 www.usccb.org/bible/readings/092218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When a large crowd gathered, with people from one town after another journeying to Jesus, he spoke in ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên (21.09.2018): Lễ kính Thánh Matthêu, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 9, 9-13 "Hãy theo Ta". - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn ...

Friday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 21, 2018): Feast of Saint Matthew, Apostle and evangelist

Today's Readings: Ephesians 4:1-7, 11-13 Ps 19:2-5 Matthew 9:9-13 www.usccb.org/bible/readings/092118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên (20.09.2018): Lễ nhớ Thánh Anrê Kim Tegon, Phaolô Chong Hasang và các bạn Tử đạo tại Hàn Quốc.

Phúc Âm: Lc 7, 36-50 "Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa ...

Thursday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 20, 2018): Memorial of Saints Andrew Kim Tae-gon, Priest, and Paul Chong Ha-sang, and Companions, Martyrs

Today's Readings: 1 Corinthians 15:1-11 Ps 118:1-2,16-17,28 Luke 7:36-50 www.usccb.org/bible/readings/092018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke.  A certain Pharisee invited Jesus to dine with him, and he entered the Pharisee's house and reclined at table. Now ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIV Mùa Thường Niên (19.09.2018): Để ý Chúa được thể hiện

Phúc Âm: Lc 7, 31-35 "Chúng tôi đã thổi sáo mà các anh không nhảy múa, chúng tôi đã hát những điệu bi ai mà các anh không khóc". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ...

Wednesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 19, 2018): Love never fails

Today's Readings: 1 Corinthians 12:31--13:13 Psalm 33:2-5,12,22 Luke 7:31-35 www.usccb.org/bible/readings/091918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke.  Jesus said to the crowds: “To what shall I compare the people of this generation? What are they like? They are ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên (18.09.2018): Lòng Thương Xót của Thiên Chúa

Phúc Âm: Lc 7,11-17 "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Đức Giê-su đi đến thành kia gọi ...

Tuesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 18, 2018): The Spirit of collaboration

Today's Readings: 1 Corinthians 12:12-14,27-31a Psalm 100:1b-5 Luke 7:11-17 www.usccb.org/bible/readings/091818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke.  Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he drew near ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết