TRUNG TÂM MỤC VỤ

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIV Mùa Thường Niên (10.07.2018): Sứ mệnh được Chúa sai đi

Phúc Âm: Mt 9, 32-38 "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã ...

Tuesday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 10, 2018): Working for the harvest master

Today's Readings: Hosea 8:4-7, 11-13 Ps 115:3-10 Matthew 9:32-38 www.usccb.org/bible/readings/071018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A demoniac who could not speak was brought to Jesus, and when the demon was driven out the mute man ...

Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (08.07.2018) với Đức Thánh Cha: Chúa mời gọi chúng ta khiêm nhường và ngoan ngoãn lắng nghe Ngài

Thiên Chúa không theo những định kiến và lý luận của con người. Mầu nhiệm Nhập Thể là sự vấp ngã của con người khi họ không hiểu và chấp nhận một Thiên Chúa cao ...

Đức Thánh Cha Phanxicô thăm nhà thờ chính tòa Bari và viếng ảnh Đức Mẹ Odegitria

Chiều thứ bảy 07/07, vào cuối ngày suy tư và cầu nguyện cho hòa bình tại Trung đông với các vị lãnh đạo các Giáo hội và các Cộng đoàn Kitô, trước khi rời Bari ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIV Mùa Thường Niên (09.07.2018): Sự can đảm và lòng kiên nhẫn.

Phúc Âm: Mt 9, 18-26 "Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ ...

Monday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 9, 2018): Curing the infection of disbelief

Today's Readings: Hosea 2:16-18, 21-22 Ps 145:2-9 Matthew 9:18-26 www.usccb.org/bible/readings/070918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. While Jesus was speaking, an official came forward, knelt down before him, and said, “My daughter has just died. But come, lay ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết