TRUNG TÂM MỤC VỤ

Saturday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (November 3, 2018): Will you do more from heaven?

Today’s Readings: Philippians 1:18b-26 Ps 42:2,3,5 Luke 14:1,7-11 http://www.usccb.org/bible/readings/110318.cfm USCCB Podcast of the Readings: http://ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_11_03.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. On a sabbath Jesus went to dine at the home of one of the leading Pharisees, and the people there were ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXX Mùa Thường Niên (01.11.2018): Lễ Các Thánh Nam Nữ, Lễ Trọng

Phúc Âm: Mt 5, 1-12a "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ...

Thursday of the Thirtieth Week in Ordinary Time (November 1, 2018): Solemnity of All Saints

Today's Readings: Revelation 7:2-4, 9-14 Ps 24:1-6 1 John 3:1-3 Matthew 5:1-12a www.usccb.org/bible/readings/110118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_11_01.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus saw the crowds, he went up the mountain, and after he had sat down, his ...

Bế giảng Khóa giáo lý hôn nhân Agape 60 và trao Chứng chỉ cho các học viên.

Chúa Nhật 28.11.2018 sáng nay, lúc 8g00 sáng tại lầu 3 – Hội Trường Anphong, Khóa Giáo lý Hôn nhân Agape 60 thuộc Trung Tâm Mục Vụ Dòng Chúa Cứu Thế đã có buổi tĩnh tâm ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết