Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - DCCT Sài Gòn.

Thứ Ba, 14-05-2019 | 15:03:51

Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 15 giờ tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giới thiệu ơn gọi Tu sĩ, Linh mục…

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (1)

Dòng nữ Đaminh

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (2)

Dòng nam Đaminh

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (3)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (4)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (5)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (6)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (7)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (8)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (9)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (10)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (11)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (12)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (13)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (14)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (15)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (16)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (17)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (18)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (19)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (20)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (21)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (22)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (23)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (24)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (25)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (26)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (27)

TTMV – DCCT