Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - DCCT Sài Gòn.

Thứ Ba, 14-05-2019 | 15:03:51

Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 15 giờ tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giới thiệu ơn gọi Tu sĩ, Linh mục…

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (1)

Dòng nữ Đaminh

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (2)

Dòng nam Đaminh

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (3)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (4)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (5)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (6)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (7)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (8)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (9)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (10)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (11)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (12)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (13)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (14)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (15)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (16)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (17)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (18)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (19)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (20)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (21)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (22)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (23)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (24)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (25)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (26)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (27)

TTMV – DCCT

Giờ Lễ - Giải Tội

- Lễ Ngày Thường: 05g00; 06g00; 18g00

- Lễ Thứ 7: 5g00; 6g00; 14g00; 16g00;

- Lễ Chúa Nhật: Chiều T7: 18g30;

        CN: 05g00; 06g30; 08g00; 10g00;

               15g30; 17g00; 18g30; 20g00.

- Lễ Mẹ Fatima ngày 13 mỗi tháng: 12h00

- Giải Tội: Thứ 2 - Thứ 7: Sáng: 8g00 - 10h30;

                                           Chiều: 14h - 16h30

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184