Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (08h00 - 12/01/2020) Lm Đaminh Trần Thiện Thanh Trà, DCCT

Chúa Nhật, 12-01-2020 | 09:08:57