Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A (06h30-01/12/2019) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 01-12-2019 | 09:25:44

Tags: ,