Chúa Nhật II Thường Niên (10h00 - 19/01/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 19-01-2020 | 10:51:14