Chúa Nhật II Thường Niên (8h00 - 19/01/2020) Lm Giuse Nguyễn Duy Hải, DCCT

Chúa Nhật, 19-01-2020 | 09:34:02