Chúa Nhật Lễ Chúa Cứu Thế (06g30 - 16.07.2017), Lm. Phaolô Ngô Văn Phi, DCCT

Chúa Nhật, 16-07-2017 | 12:11:50

 

Tags: ,