Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (06h30-02/02/2020) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 02-02-2020 | 09:52:59