Chúa Nhật VII Phục Sinh Chúa Thăng Thiên (06h30-24/05/2020) Lm G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 24-05-2020 | 09:25:15