Chúa Nhật VII Phục Sinh Chúa Thăng Thiên (20h00-24/05/2020) Lm G.B Hoàng Xô Băng, DCCT

Chúa Nhật, 24-05-2020 | 20:35:31