Chúa Nhật VII Thường Niên (18h30 - 23/02/2020) Lm Giuse Phạm Cao Thanh Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 23-02-2020 | 19:24:44