Chúa Nhật XIV Thường Niên (06h30 - 05/07/2020) Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 05-07-2020 | 09:12:41