Chúa Nhật XXXIV TN C - Đức Giêsu Kitô Vua (08h00-24/11/2019), Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT

Chúa Nhật, 24-11-2019 | 18:04:45

Tags: