Chúa Nhật XXXIV TN C - Đức Giêsu Kitô Vua (17h00-24/11/2019), Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

Chúa Nhật, 24-11-2019 | 19:18:50

Tags: ,