Chúa Nhật XXXIV TN C - Đức Giêsu Kitô Vua (18h30-23/11/2019), Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Chúa Nhật, 24-11-2019 | 17:58:48

Tags: ,