Đại phúc Giáo xứ Hải Sơn - Giáo phận Bà Rịa: Ngày thứ tư - Giờ hành hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Tư, 08-03-2017 | 23:12:17

Khấn xin Mẹ rủ thương giữ gìn chở che.

Đoàn con đến đây dâng lời ước nguyện. Thầm mong khấn xin Mẹ thương đoái nghe. Phận người lênh đênh giữa chốn trần gian nguy khó. Có Mẹ đời con vững lái mái chèo xuôi bến bình an. Gian nan khốn khó chẳng vơi hết dòng đời chưa hết. Mẹ ơi, đời con có Mẹ chẳng sợ buông lơi về chốn nơi nao mặc cùng.

TTMV – DCCT

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết


Fatal error: Call to undefined function writePageCache() in /home/content/65/13968665/html/trungtammucvudcct.com/wp-content/themes/dcct/single.php on line 184