Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đến dâng thánh lễ cho Giới trẻ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Thứ Tư, 26-04-2017 | 15:38:22

Sau lần viếng thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do quý cha DCCT phụ trách vào đêm Vọng Phục Sinh năm 2017 vừa qua, chiều Chúa nhật II Phục Sinh, ngày 23/04/2017, một lần nữa Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã ưu ái đến chủ tế thánh lễ dành cho giới trẻ của Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày Hội Thánh cử hành Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót.

Thánh lễ diễn ra lúc 16 giờ 45. Sau thánh lễ Đức Tổng Giuse cùng quý cha đã gặp gỡ giới trẻ trong bữa ăn nhẹ với nhiều niềm trong khuôn viên Nhà Dòng.


  


 Hình ảnh: facebook
Giới Trẻ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế

Tags: , ,