Giải Đáp: Chúa Hiện Ra Cho ông Simon

Thứ Sáu, 31-05-2019 | 09:17:44

Hỏi: Kính thưa Cha Giuse,

Con là một giáo dân ở Đà Lạt, xin được nêu lên hai thắc mắc sau đây. Kính xin Cha vui lòng trả lời cho con trên Bài Giảng Chúa Nhật. Xin chân thành cám ơn Cha.

Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 24 câu 34, tác giả viết rằng: “Chúa đã sống lại thật rồi và đã hiện ra với ông Simon”. Xin Cha cho biết Chúa đã hiện ra với ông này lúc nào, và sự kiện này được ghi chép ở đâu.

Trả lời:

Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, Nhóm Mười Một Tông Đồ có nói với hai môn đệ đi Emmaus về việc Chúa đã hiện ra cho ông Simon hay Phêrô (Lc 24,34) sau khi hai người này kể lại những gì đã xảy ra dọc đường và Chúa đã tỏ mình cho họ thế nào.

Qua điều này Thánh Luca muốn nói rằng những nhân chứng chính thức là Nhóm Mười Một Tông Đồ mà đứng đầu là chính Thánh Phêrô đã được gặp gỡ Chúa Kitô Phục Sinh qua kinh nghiệm bản thân họ chứ không chỉ dựa vào chứng của các phụ nữ về mồ trống hay sự kể lại của hai môn đệ đi Emmaus. Những chứng từ của Thánh Phêrô và của các Tông Đồ có giá trị chứng thực cho những cuộc gặp gỡ khác chứ không phải ngược lại. Tuy không có một trình thuật nào của Thánh Luca trình bày chi tiết sự việc này nhưng điều quan trọng là quả thật Chúa Giêsu đã Phục Sinh và Ngài đã hiện ra cho các Tông Đồ đặc biệt là Phêrô.

Ngoài ra việc Chúa Giêsu hiện ra cho Thánh Phêrô sau khi sống lại còn được Thánh Phaolô nhắc đến trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô 15,5:

“Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ”.

Như vậy, việc hiện ra cho ông Simôn-Phêrô còn gọi là Kêpha cho thấy việc Chúa hiện ra sau Phục Sinh là điều đã được truyền thống thời đầu công nhận như một chứng từ hiển nhiên. Trong thư Côrintô còn nói thêm là hiện ra cho Phêrô rồi cho Nhóm Mười Hai tức là hai lần hiện ra khác nhau. Thánh Phêrô với vai trò lãnh đạo và củng cố Đức Tin cho anh em như đã được loan báo trong Tin Mừng Lc 22,32 chắc hẳn cần được Chúa ban cho một chứng cứ xác thực về sự gặp gỡ Đấng Phục Sinh để có thể mạnh mẽ và can đảm làm chứng cho biến cố này.

Lm. Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT.

Tags: